Majetok podniku a odpisy

Majetok podniku a odpisy Súhrn vecí, peňažných prostriedkov, pohľadávok a iných majetkových hodnôt, ktoré patria podnikateľovi a slúžia mu na podnikanie. Majetok podniku podľa IAS: …

Pravidlá pre cvičencov Taekwon-Do

Pravidlá pre cvičencov Taekwon-Do Každý cvičenec… Musí: rešpektovať svojich učiteľov a ostatných cvičencov rešpektovať držiteľa vyšších technických stupňov a poslúchať ich príkazy zdraviť všetkých von …

Sľub žiaka Taekwon-Do

Budem dodržiavať zásady taekwonda Budem rešpektovať inštruktora a sonbe Nikdy taekwondo nezneužijem Budem zastáncom slobody a spravodlivosti Budem vytvarať mierovejší svet Taekwon