Udržateľná realita: Aktuálne trendy v odbore cestnej nákladnej dopravy

Bratislava, 16. mája 2023 -Spoločnosť Goodyear spustila svoj každoročný Prieskum udržateľnej reality a vyzvala európskych dopravcov k účasti. Prieskum pomáha spoločnosti Goodyear pochopiť širší prístup odvetvia k otázkam trvalo udržateľnej dopravy a dopravcom zase dáva príležitosť podeliť sa o svoje úspechy a problémy na ceste za dosahovaním tohto cieľa. Rovnako, ako v predchádzajúcich rokoch, nezisková organizácia TreeNation vysadí za každý vyplnený dotazník nový strom.

Minuloročný prieskum ukázal, že dopravcovia si potrebu udržateľnosti stále väčšmi uvedomujú a každý rok do tejto oblasti investujú viac. Považujú to už nielen za zmysluplný spoločenský cieľ, mnohé z nich ajvďaka tomu zaznamenávajú zlepšenie svojich hospodárskych výsledkov.

Prieskum, ktorý prebieha už tretí rok, sa stal spoľahlivým zdrojom informácií pre celý odbor logistiky, zhromažďujúci podstatné informácie týkajúce sa budúcnosti logistiky a dopravy.

Pneumatiky a riešenia mobility hrajú dôležitú úlohu

Prieskum sleduje prístup dopravcov k udržateľnosti v rôznych súvislostiach,od ich chápania najnovších ekologických predpisov, cez stanovenie konkrétnych cieľov a metód merania udržateľnosti, až po ich ochotu využívať nové riešenia a technológie, vrátane pneumatík a mobilných riešení. Mnoho európskych dopravcov, ktorí využívajú ponuku Goodyear Total Mobility, už zaznamenalo zvýšenie výkonnosti prevádzky a zjednodušenie svojej snahy o presadzovanie udržateľnosti. Napríklad používanie pneumatík Goodyear FUELMAX ENDURANCE dokáže priniesť obmedzenie emisií CO2 až o 2 %, čo predstavuje v prípade vozového parku so100 vozidlami[1]ročnú úsporu 40 tisíc litrov pohonných hmôt. Riešenia mobility, ako sú Goodyear TPMS, Goodyear CheckPoint alebo Goodyear DrivePoint, navyše, prispievajú k rýchlejšej a jednoduchšej správe vozového parku, čo zvyšuje efektivitu a hospodárnosť a podporuje dopravcov pri napĺňaní ich cieľov trvalej udržateľnosti.

V minulom roku uviedlo 54 % opýtaných dopravcov, že súčasťou ich stratégie udržateľnosti sú pneumatiky s nižšou spotrebou paliva, čo predstavuje druhé najčastejšie opatrenie po nasadení účinnejších vozidiel. V minulosti boli prevádzkovatelia vozových parkov nútení voliť medzi odolnosťou, priľnavosťou, palivovou účinnosťou a počtom najazdených kilometrov, najnovšie produkty Goodyear a riešenie mobility v rámci programu Goodyear Total Mobility im však už samé pomáhajú dosiahnuť správnu rovnováhu a zlepšujú tak ich výsledky.

Maciej Szymanski, riaditeľ marketingu nákladných pneumatík spoločnosti Goodyear v Európe, k tomu uviedol: „Sme hrdí na to, že môžeme spolupracovať s dopravcami v celej Európe a prostredníctvom prieskumu Goodyear Prieskum udržateľnej reality získavať jedinečný náhľad do ich každodenných rozhodnutí. Spätná väzba od zákazníkov, ktorú získavame z tejto rozsiahlej štúdie odvetvia, má pre nás veľký význam. Vďaka poznatkom, ktoré sme získali od prvého ročníka prieskumu v roku 2021, môžeme lepšie reagovať na úlohy, ktoré stoja pred dopravcami a podporovať ich v ich úsilí.“

„Regulačný rámec odboru dopravy sa neustále mení a vyvíja. Opatrenia, ako je balík Fit for 55, Euro 7, nástroj na výpočet spotreby energie vozidiel (VECTO) alebo systém obchodovania s emisiami (ETS), vyžadujú, aby sa dopravné spoločnosti vážne zamysleli nad tým, ako sa novým skutočnostiam prispôsobovať a prijímať zodpovedajúce opatrenia, a to pokiaľ ide o ich zavádzanie do podnikovej stratégie, ako aj o aplikácii konkrétnych produktov alebo riešení do vozového parku. S požiadavkou na uplatňovanie udržateľnosti v praxi prichádzajú aj zákazníci, ktorí sú naklonení výberu dopravcov so zodpovednejšou prevádzkou a investori, pre ktorých začínajú byť výsledky v oblasti napĺňania cieľov konceptu ohľaduplného a udržateľného podnikania a investovania ESG (environmental, social and governance) rovnako dôležité ako finančné výsledky.“

„Od roku 2021 sú výsledky prieskumu Goodyear Prieskum udržateľnej reality veľmi dobrým barometrom toho, ako odbor dopravy v Európe pristupuje k týmto novým výzvam a ako utvára podniky v smere väčšej udržateľnosti,“ dodal Maciej Szymanski.

[1]Na základe výpočtu VECTO, rozdiel medzi pneumatikami palivovej účinnosti C-EU a B-EU pre. Prechod z pneumatík so štítkom C na pneumatiky so štítkom B s nízkou spotrebou paliva predstavuje zníženie emisií CO2 o 2 %. Podľa interného výpočtu to môže znamenať úsporu približne 1 tonu emisií CO2 a 400 litrov paliva na nákladné vozidlo za rok.

 

Komentáre k článku Udržateľná realita: Aktuálne trendy v odbore cestnej nákladnej dopravy (1)

  1. Aké úlohy majú pneumatiky a riešenia mobility v podpore udržateľnosti v cestnej nákladnej doprave?

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥