Informatika

Informatika Je veda o informáciách. Zaoberá sa ich zberom, uchovávaním, rozšírovaním, spracovaním a využívaním, teóriou algoritmov, programovacích jazykov a architektúrou počítačov. Informatika je veda o …

Telekomunikácie

História telekomunikácií „Tele – komunikácia“ – oznamovanie správ na diaľku Etapy vývoja: Poslovia Odovzdávacie stanice Neelektrické telegrafné systémy Elektrické telegrafné systémy Telefónne prístroje Spojovacia technika …

Ekonomika sietí

Aké charakteristiky ovplyvňujú mieru návratnosti pri kvantitatívnej regulácii rate-of-return? Model rate of return (miera návratnosti) je založený na podiele zisku v tarife, resp. v cene …

Dátový sklad

Dátový sklad – Data Warehouse je systém vytvorený pre štrukturované dlhodobé štruktúrované dlhodobé ukladanie vybraných dát získaných z prevádzkových systémov. Slúži ako mechanizmus pre preklenutie …