Manažment dopravy v podniku

Niektoré formy zriadenia systému vyplývajú z potreby centralizovať činnosti vnútropodnikovej dopravy. Ide o zabezpečenie výkonov v oblasti koľajovej dopravy, či cestnej dopravy klasickými automobilmi, pričom …