Riadenie výroby

Predmet a cieľ riadenia výroby Predmetom riadenia výroby je najmä určenie objemu výroby, ustanovenie počiatočného a konečného termínu jednotlivých operácií. Riadenie má taktiež zaistiť priradenie …

Majetok podniku a odpisy

Majetok podniku a odpisy Súhrn vecí, peňažných prostriedkov, pohľadávok a iných majetkových hodnôt, ktoré patria podnikateľovi a slúžia mu na podnikanie. Majetok podniku podľa IAS: …