Postup pri realizácii kongresového podujatia

Úvod

Každý z nás už od narodenia má potrebu stretávania sa, spolu hovoriť, riešiť problémy a vymieňať si nové poznatky. Preto vyhľadávame miesta, kde možno uspokojiť svoje potreby.
Jednou z nových foriem rozvoja cestovného ruchu a vzdelávania je kongresový cestovný ruch. Je to súbor činností spojených s cestovaním a pobytom v kongresovom mieste za účelom výmeny vedeckých a odborných poznatkov a skúseností.
Jednou z foriem kongresových podujatí v cestovnom ruchu je konferencia. Konferencii ako doplnkovému vzdelaniu sa v súčasnosti venujú rôzne firmy alebo profesionálni organizátori. Preto sme sa aj my rozhodli zorganizovať konferenciu o vidieckom cestovnom ruchu Hornej Oravy.
Popri prírode je práve kultúra veľkým bohatstvom tohto severného regiónu. Od zač. roka možno pozorovať množstvo kultúrnych podujatí, ktoré sa konajú vo všetkých častiach tohto regiónu. Účinkujúci aj diváci sú všetkých vekových kategórií, čo svedčí o tom, že o kultúru na Orave je záujem. Na záujem o kultúru poukazuje aj rôznorodosť týchto podujatí. Ich široký záber. Kultúrny život tu má väčší záber ako by sa zdalo. Literatúra , výtvarné umenie, šport, dejiny, moderná hudba tu majú tiež svoje zastúpenie. Ľudia, ktorí v tomto regióne žijú alebo žili, majú ku kultúrnym podujatiam blízko.
Kultúra je prvok, ktorý spája geografické územia do homogénnych celkov a stávajú sa tak z nich jednotlivé regióny, ktoré sú rozoznateľné. Kultúra je zároveň aj prvkom, ktorý tieto jednotlivé regióny robí odlišnými. Jedným z takýchto regiónov je aj Orava.
Cestovný ruch je budúcnosť Oravy. Je potrebné zmeniť myslenie ľudí, ktorí Oravu prezentujú, navštevujú ale aj žijú v nej. Kultúrne podujatie môže predstavová dôležitú časť z komplexného produktu CR. Návštevnosť regiónu závisí aj od kvalitne pripraveného a dobre spropagovaného produktu v CR. Súčasťou primárnej ponuky Oravy by okrem prírody mali byť aj kultúrne prvky.
Pre účastníkov podujatia sme pripravili program, ktorého súčasťou sú fakultatívne výlety do okolia. Nezabudli sme ani na sprevádzajúcich hostí, pre ktorých sme zhotovili balíky služieb, aby sa aj oní cítili príjemne.
Veríme že touto prácou získame veľa skúseností, ktoré nám budú nápomocné možno aj v budúcom povolaní.

1 Realizácia konferencie vidieckeho cestovného ruchu Hornej Oravy

Atraktívny historický región na severe Slovenska, ktorým je Orava treba nielen zviditeľniť vo svete, ale aj na Slovensku, no predovšetkým ukázať aké krásy, pamiatky, zvyky a tradície Orava ponúka. Veľa obyvateľov Slovenska ani netuší, akým malebným regiónom Orava v skutočnosti je. Spojili sme sa s manažérom hotela, s ktorými sme konzultovali a zároveň podnietili záujem na organizovanie konferencie. Ako organizátorky sme sa podujali na spoluprácu tým, že zabezpečíme celý priebeh konferencie.
Manažér podal návrh na uskutočnenie konferencie na 11. – 13. apríl 2011. Konferenciu sme sústredili do príjemného prostredia, ktoré priam dýcha históriou a prekypuje zachovanými zvykmi a tradíciami.
Cieľom je poukázať na súčasný stav kultúrnych podujatí, zvykov a tradícií na Orave. Naznačiť prínos kultúrnych podujatí na Orave pre cestový ruch. Hlavným cieľom je predstaviť región Hornej Oravy a jej kultúrne podujatia a zvyky.

1.1 Organizačné zabezpečenie

1.1.1 Ubytovanie

Ubytovanie je zabezpečené v hoteli v apartmánoch, v 1-lôžkových, 2- lôžkových a 3- lôžkových izbách podľa individuálneho výberu účastníkov pre takmer 50 hostí. Vysoký štandard ubytovania dopĺňa chladnička, TV so satelitným prijímačom a DVD prehrávačom, telefón na každej izbe, pripojenie na internet, centrálne osvetlenie, strážené parkovisko, wellness a fitness centrum, klimatizácia, minibar a nonstop zákaznícka linka.

1.1.2 Stravovanie

K dispozícii je hotelová reštaurácia so širokým sortimentom jedál a nápojov, ktorá ponúka špeciality domácej kuchyne a množstvo iných jedál, ktoré ulahodia nielen očiam, ale aj chuťovým pohárikom.
Pre účastníkov konferencie sme zostavili špeciálny jedálny lístok, ktorý uvádzame v prílohe č. 1 tejto práce.

1.1.3 Sprievodcovské služby

Služby sprievodcov sme zabezpečili hlavne na fakultatívne výlety. Najatí sprievodcovia sú vysoko profesionalizovaní, aby mohli poskytnúť účastníkom dostatočné informácie na vysokej úrovni a aby ich oboznámili s atrakciami, prípadne im v krátkosti priblížili život v minulosti.

1.1.4 Voľný čas

Vo voľnom čase môžu účastníci využívať doplnkové služby hotela, wellness a fitness centrum, masáž, muzikoterapiu, fínsku, suchú, parnú saunu. Okrem toho sa odporúča zákazníkom vyskúšať vírivú masážnu vaňu, masážne sedadlá, meditáciu v oddychovej miestnosti. Ak sa nájdu športové typy, môžu navštíviť fitnes centrum, zaplávať si v 20m bazéne, zahrať bowling, biliard či šípky.
Pre milovníkov grilovaných špecialít je pripravené kryté ohnisko medzi divoko tečúcimi ramenami rieky Orava. Priamo v areáli hotela sa nachádzajú aj tenisové a volejbalové ihriská a v blízkosti 200m aj futbalové a basketbalové ihrisko. Okolie ponúka možnosť cykloturistiky.
Pre našich klientov sme pripravili doplnkový balík služieb, ktorý môžu využiť vo voľnom čase. Nezabudli sme ani na účastníkov konferencie a ich doprevádzajúcich osôb – manželky, deti, príbuzní, ktorí si môžu zvoliť pobyt z balíkov služieb podľa svojej chute.
Pripravili sme aj niečo pre nadšencov horolezectva. V prekrásnom prostredí Západných Tatier – Roháčov si môžu zašplhať na strmých bralách. Budú pod dohľadom skúseného horolezca. Pre tých, ktorí v lezení nemajú ešte dostatočné skúsenosti je k dispozícii lezecká stena, ktorá sa nachádza len 1 km od hotela

1.2 Materiálne zabezpečenie

Musíme mu venovať náležitú pozornosť.

1.2.1 Priestorové zabezpečenie

 • hotel nám poskytol k dispozícii rokovaciu miestnosť s kapacitou 60 osôb, kde sme usporiadali stoly a stoličky v tvare triedy (schol arragement). Pri dodržaní optimálnej vzdialenosti stolov a stoličiek je usporiadanie komfortné, umožňuje nielen pohodlné počúvanie rečníkov, ale aj sledovanie diania na pódiu a písanie poznámok (príloha č. 2).
 • k dispozícii je salónik, vhodný na neformálne rozhovory počas prestávok
 • relaxačné centrum
 • ihriská, tenisové kurty
 • pre účastníkov je k dispozícii strážené parkovisko
 • spoločenské priestory- reštaurácia, kaviareň, bar, šatňa

1.2.2 Technické zabezpečenie

Vybavenie rokovacej miestnosti je dostatočne osvetlené, ozvučené, plne klimatizované

 • prezentačná technika – premietací projektor, premietačné plátno, projekčné stolíky, magnetické a plastové tabule, notebook, mikrofóny, reproduktory, zosilňovače zvuku, dataprojektor
 • kancelárska technika – kopírovací stroj, skener, rezačky papiera
 • zabezpečenie transferu – autobusu na fakultatívne výlety
 • zabezpečenie bicyklov na cykloturistiku
 • zabezpečenie výstroje pre lezenie po skalách a lezeckých stenách

1.2.3 Pomôcky

 • propagačné materiály
 • pozvánka
 • návratka
 • program podujatia
 • prezenčná listina
 • zoznam účastníkov
 • mapa cieľového miesta
 • prospekty
 • perá, notesy, zapisovacie bloky
 • pre každého účastníka sme pripravili malý suvenír, ktorý bude pamiatkou na účasti konferencie

1.3 Personálne zabezpečenie

Za bezproblémový priebeh konferencie sme zodpovedné my organizátorky podujatia. Našou úlohou je zabezpečiť proces konferencie tak, aby sa účastníci cítili čo najpohodlnejšie a bez akýchkoľvek problémov.
Zároveň budeme vystupovať ako hostesky, budeme oboznamovať hostí o všetkých informáciách a pokynoch, aby hostia neboli dezorientovaní a nevznikali zbytočné problémy v organizácii, čo by mohlo negatívne ovplyvniť plynulý chod konferencie. Zodpovedáme za plynulosť chodu a bezpečnosť hostí, za zabezpečenie rokovacích priestorov, úpravu interiéru, technické vybavenie, prípravu podkladov, zabezpečenie personálu, spracovanie kalkulácie.

 • obsluhujúci personál – servírky, kuchári, keďže je konferencia zameraná na Oravu a jej zvyky a tradície, personál bude zladený v hornooravských krojoch
 • sprievodcovia:
 • odborný skalolezec:
 • folklórne súbory:
  • ORAVAN, Nižná
  • OSĽÁRIK, Oravský Biely Potok
  • JUCHA, Habovka
  • SOVA, Zuberec
  • Ženská spevácka skupina, Or. Biely Potok
  • Country, Zuberec

S akýmikoľvek požiadavkami alebo prípadnými problémami počas pobytu na konferencii sa môžu účastníci kedykoľvek obrátiť na organizátorky. Veľmi rady Vám pomôžeme s prípadnými problémami a vyriešime všetky ťažkosti, ktoré počas konferencie nastanú.

1.4 Ekonomické zabezpečenie

Vypracovanie cenovej kalkulácie je veľmi náročné, a preto sme rozpočtu venovali náležitú pozornosť. Všetko sme vypracovali do najmenších detailov, aby sme mohli zvýšiť pohodlie zúčastnených hostí a kvalitu poskytovaných služieb.

1.4.1 Navrhovaný rozpočet

Ubytovanie
cena pre 1 osobu/ 1 noc 15 EUR
pre 50 osôb 1 500 EUR
Stravovanie
cena pre 1 osobu/ 1 deň 15 EUR
pre 50 osôb 1 500 EUR
Prenájom rokovacích priestorov
Cena za 1 deň 100 EUR
Za 2 dni 200 EUR
Prenájom technických zariadení
Cena za 1 deň 75 EUR
Cena za 2 dni 150 EUR
Nákup suvenírov
1 ks 2 EUR
50 ks 100 EUR
Autobus
Náklady spojené s cestovaním 100 EUR
Fakultatívne výlety 1 500 EUR
Personál
Sprievodcovia 2×50 EUR=100 EUR
Skalolezec 50 EUR
Folklórne súbory 6×20 EUR=120 EUR
Ľudoví rozprávači 2×70 EUR=140 EUR
Prednášajúci 6×10 EUR=60 EUR
Masérka 50 EUR
Propagačné materiály 150 EUR
Organizátorky 400 EUR
Spolu 6 120 EUR
Cena účasti na konferencii je 125 EUR na osobu
V cene je zahrnuté:

 • Ubytovanie
 • Stravovanie
 • Fakultatívne výlety
 • Propagačné materiály

Vstup do relaxačného komplexu je zdarma.
Služby doplnkového programu si účastníci platia samostatne.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥