Systémový integrátor, outsourcing, sieť Peer to Peer

Systémový integrátor, outsourcing, sieť Peer to Peer
Systémový integrátor“ pre IS
Podnikom vybraný systémový integrátor zaisťuje požadovanú integráciu hardvérových a softvérových prostriedkov podniku, ale aj dôležité informačné služby a služby zamerané na prevádzku informačného systému.
„Outsourcing“, ako je využívaný v oblasti PIS
Je strategický organizačný nástroj. Zodpovednosť za prevádzku funkčnej oblasti podniku je presunutá na externú špecializovanú firmu – zmluvného poskytovateľa. Súčasný trend je teda pokryť sektor informačných systémov podniku formou použitia organizačného nástroja – outsourcingu. V praxi to znamená presun zodpovednosti za prevádzku oblasti aplikácie ERP v podniku na externú špecializovanú firmu – zmluvného poskytovateľa.
Tvar fyzickej (hardvérovej) a logickej (IP) adresy počítača v sieti
MAC adresa je spravidla 48-bitové číslo, ktoré sa pre prehľadnosť uvádza ako 12-miestne hexadecimálne číslo (napr. 08:00:69:02:01:FC, ako oddeľovače dvojíc sa používajú dvojbodky alebo pomlčky, prípadne sa číslo píše bez oddeľovania dvojíc číslic).
IP adresa je 32-bitové číslo, takže teoreticky existuje 4 294 967 296 (viac než 4 miliardy) možných adries. Je nepraktické a nepohodlné pracovať s takto zapísaným číslom, preto sa 32 bitov IP adresy delí na štyri 8-bitové čísla (číslo v rozsahu 0-255), ktoré sa zapisujú v desiatkovej sústave oddelené bodkou, napríklad 207.142.131.205
Rozdiel medzi sieťou „Peer to Peer“ a sieťou „Klient/Server“
Peer to Peer – Peer-to-peer (alebo P2P) je počítačová sieť, ktorá sa viac spolieha na výpočtovú silu koncových zariadení (počítačov) ako na sieť samotnú. Čistý Peer-to-Peer prenos súborov neobsahuje ani klientov, ani servery, ale iba rovnocenné sieťové uzly, ktoré súčasne plnia voči iným uzlom v sieti úlohu servera aj klienta. Týmto sa tento sieťový model odlišuje od modelu klient-server, kde komunikácia zvyčajne prebieha cez centrálny server. Pri komunikácii typu Peer-to-Peer vystupujú aplikácie ako rovnocenné, teda nie je tu prítomný server. Komunikácia prebieha priamo medzi klientami a každý peer si uchováva informácie o ostatných uzloch u seba.
„Klient/Server“- Server (aplikácie sú sústredené na centrálnom počítači označenom ako Server, ktorý ich na požiadanie poskytuje koncovým užívateľským staniciam označeným ako Klient)

Komentáre k článku Systémový integrátor, outsourcing, sieť Peer to Peer (1)

  1. Aké sú hlavné výhody a nevýhody používania systémového integrátora a outsourcingu v podnikaní?

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥