Telekomunikácie

História telekomunikácií „Tele – komunikácia“ – oznamovanie správ na diaľku Etapy vývoja: Poslovia Odovzdávacie stanice Neelektrické telegrafné systémy Elektrické telegrafné systémy Telefónne prístroje Spojovacia technika …

Technická príprava výroby

Technická príprava výroby(v praxi bežne označovaná ako TPV) je súbor vzájomne spoje-ných činností výrobného podniku, ktorých úlohou je pripraviť technicky a ekonomicky účelné a efektívne …