Technická príprava výroby

Technická príprava výroby(v praxi bežne označovaná ako TPV) je súbor vzájomne spoje-ných činností výrobného podniku, ktorých úlohou je pripraviť technicky a ekonomicky účelné a efektívne …

Riadenie výroby

Predmet a cieľ riadenia výroby Predmetom riadenia výroby je najmä určenie objemu výroby, ustanovenie počiatočného a konečného termínu jednotlivých operácií. Riadenie má taktiež zaistiť priradenie …