Informačný systém

Informačný systém je účelové usporiadanie vzťahov medzi ľuďmi, dátovými zdrojmi, procedúrami ich spracovania, vrátane technologických prostriedkov. Toto usporiadanie zabezpečuje: zber, prenos, uchovanie, transformáciu, aktualizáciu a …

Informatika

Informatika Je veda o informáciách. Zaoberá sa ich zberom, uchovávaním, rozšírovaním, spracovaním a využívaním, teóriou algoritmov, programovacích jazykov a architektúrou počítačov. Informatika je veda o …

Ekonomika sietí

Aké charakteristiky ovplyvňujú mieru návratnosti pri kvantitatívnej regulácii rate-of-return? Model rate of return (miera návratnosti) je založený na podiele zisku v tarife, resp. v cene …