Vodičský preukaz skupiny D (D, D+E, D1, D1+E)

Vodičský preukaz skupiny D oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny D, ďalej tiež motorové vozidlá skupiny C, B, T, AM a motorové vozidlá podskupiny B1, C1 a D1. Vodičské oprávnenie skupiny D je možné udeliť len žiadateľovi, ktorý už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B.

Vodičský preukaz skupiny D+E oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny D+E. Okrem toho tiež motorové vozidlá skupiny C, B, D, T, C+E, B+E, AM a motorové vozidlá podskupiny B1, C1, D1, C1+E a D1+E. Vodičský preukaz skupiny D+E je možné udeliť len tomu žiadateľovi, ktorý už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny D.

Vodičský preukaz podskupiny D1 oprávňuje viesť motorové vozidlá podskupiny D1. Zahŕňa aj oprávnenie viesť motorové vozidlá skupiny AM, B, C, T a podskupiny B1 a C1. Žiadateľ musí byť držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B, aby mu bolo možné udeliť toto oprávnenie.

Vodičský preukaz podskupiny D1+E oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny D1+E, ďalej tiež motorové vozidlá skupiny B, C, T, B+E, C+E, AM a podskupiny B1, C1, D1 a C1+E. Tento preukaz je možné udeliť len za predpokladu, že žiadateľ už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny D1.

Skupina D

Skupina motorových vozidiel D znamená:

  • motorové vozidlá na dopravu osôb, ktoré majú okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

Skupina D+E

Do skupiny motorových vozidiel D+E patria:

  • jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny D a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg.

Podskupina D1

Do podskupiny motorových vozidiel D1 patria:

  • motorové vozidlá na dopravu osôb, ktoré majú okrem miesta pre vodiča 9 až 16 miest na sedenie; k motorovému vozidlu tejto podskupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

Podskupina D1+E

Podskupina motorových vozidiel D1+E zahŕňa:

  • jazdné súpravy zložené z motorového vozidla podskupiny D1 a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg a ktoré nie je určené na dopravu osôb. Najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy však nesmie presahovať 12000 kg a najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla nesmie presahovať prevádzkovú hmotnosť ťažného vozidla.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥