Norma ISO a efektívny systém manažérstva BOZP

Napriek tomu, že medzi nimi často panujú značné rozdiely, zamestnanci, manažéri či majitelia firiem – všetci majú spoločný cieľ. Chcú sa vyhnúť zraneniu v práci a dosiahnuť jej vyššiu produktivitu. Spoliehať sa ale v tomto smere iba na zodpovednosť, nie je vždy riešenie. V mnohých situáciách sú nápomocné ISO normy.
ISO 45001 norma je pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci jednou z najdôležitejších noriem na celom svete a jej cieľom je výrazne zlepšiť bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku i spomínanú efektivitu práce.

Čo zahŕňa ISO 45001 ?

ISO 45001 norma je pre súčasnosť skutočným míľnikom! Ako prvá na svete medzinárodná norma pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, vytvára ideálne podmienky pre všetky organizácie, ktoré chcú zlepšiť svoju výkonnosť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Norma je zameraná na vrcholový manažment spoločnosti a jej cieľom je vytvárať bezpečné a zdravé pracovné prostredie pre zamestnancov a návštevníkov. Na dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutné, aby sa minimalizovalo riziko nepriaznivého ovplyvnenia fyzického, duševného a emocionálneho stavu človeka, berúc do úvahy všetky aspekty, ktoré môžu viesť k chorobe, zraneniu a v extrémnych prípadoch aj k smrti. ISO 45001 zohľadňuje všetky tieto faktory.

Ako možno ISO 45001 použiť spolu s inými manažérskymi systémami?

Spoločný rámec ISO pre normy systému manažérstva bol zámerne vyvinutý s cieľom zjednodušiť integráciu nových tém riadenia do existujúcich systémov manažérstva spoločností. Napríklad ISO 45001 úzko vychádza z ISO 14001, pretože mnohé spoločnosti interne prepájajú svoje funkcie v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia.

Aké výhody ponúka ISO 45001?

Systém riadenia podľa ISO 45001 ponúka vašej spoločnosti množstvo výhod a príležitostí. Na jednej strane získate väčšiu právnu istotu implementáciou platných právnych ustanovení. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je navyše integrovaná do procesov vašej spoločnosti.
Okrem toho môžete zvýšiť motiváciu a ochotu k výkonu svojich zamestnancov. Dosiahnete to ich aktívnym zapojením do BOZP. Úspešný systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vám tiež pomáha šetriť náklady, pretože predchádzaním úrazom a chorobám z povolania, možno aj aplikáciou kvalitnej hydroizolácie na konkrétne a dôležité miesta, znížite absenciu a s tým spojené náklady.
Tak, čo poviete, nevyskúšate to s týmito normami aj vo vašej firme?

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥