Bojové umenie Taekwon-Do

Bojové umenie Taekwon-Do

TAE – kop, úder nohou
KWON – päsť, úder päsťou
DO – cesta, metóda, filozofia života

Po spojení názvov, Taekwondo znamená „Umenie kopu a úderu“ , „Umenie neozbrojeného boja“.

Praktikant Taekwondo takto využíva techniky na vlastnú obranu, ktoré obsahujú údery, kopy, bloky, úskoky, úhyby, výskoky… Je to ale viac ako len fyzický bojový dril, taekwondo na základe striktnej disciplíny vytvára v cvičencovi cestu myslenia a určitý vzor pre život. Je to systém tréningu rozvíjajúceho telo tak aj ducha, v ktorom je dôraz kladený na rozvoj morálneho charakteru praktikanta. Čiže najzaujímavejším faktom o taekwondo je, že nie je len najvyšším umením sebaobrany, ale pozoruhodne zvyšuje „zdravý rozum“ svojich cvičencov. Sebaovládanie šľachtí človeka, má vyrovnanú myseľ a lepšie dokáže zvládnuť všetky životné situácie.

Taekwondo je bojové umenie, ktoré sa ako forma sebaobrany vyvinulo kombináciou veľa rôznych bojových štýlov, ktoré existovali v Kórei posledných 2000 rokov a niektorých štýlov bojových umení z okolitých krajín. Taekwondo včlenilo prudké priamočiare pohyby a údery z karate, kruhové pohyby z kung-fu s prirodzenými kopacími technikami. Viac ako 50 typicky čínskych kruhových pohybov rukami je identických s technikami rúk v modernom taekwonde. A medzi niekoľko starších štýlov, ktoré prispeli patria: Tang-su, Taek Kyon, tiež známy ako Subak, Tae Kwon, Tae Kwonpup.

Podstata Taekwondo

 • Vážiť si Taekwondo ako umenie i šport
 • Dosiahnuť fyzickú kondíciu prostredníctvom pozitívnej účasti
 • Zdokonaliť mentálnu disciplínu a sebaovládanie
 • Zručné ovládanie sebaobrany
 • Vedieť odhadnúť zručnosti seba samého aj ostatných

Zloženie Taekwondo

 • tréning
 • súborné cvičenie
 • sebaobrana
 • zápas
 • prerážacie techniky

Pozdrav Taekwon-Do

Každý tréning začína a končí pozdravom. Dávame tým najavo úctu majstrovi. Pri pozdrave stojíme v postoji Charyot Sogi (pozri ďalej v kapitole Postoje) a pozeráme do očí zdravenej osoby.
Samotný pozdrav spočíva v miernom uklonení, pozerajúc majstrovi do očí, a vyslovení TAEKWON. Po vyslovení pozdravu sa vraciame do východzej polohy. Týmto spôsobom zdravia cvičenci.
Na začiatku tréningu asistent majstra, napr. BOO SABOM (pozri ďalej Stupne technickej vyspelosti), najprv zavelí všetkým cvičiacim CHARYOT (Pozor!) a s poklonou pozdraví majstra za celú skupinu slovami SABOM NIM KE KYONGYE (v preklade „Poklona k pánovi majstrovi“) . Ostatní pripájajú TAEKWON.

Na konci tréningu asistent najprv pozdraví majstra. Potom sa otočí smerom k ostatným cvičiacim. Teraz pozdraví asistenta za celú telocvičnu cvičenec s najvyším technickým stupňom slovami CHARYOT, BOO SABOM NIM KE KYONGYE.

Pri pozdrave je nutné rozlišovať oslovenie majstra, resp. asistenta majstra podľa ich technických stupňov (pozri ďalej Stupne technickej vyspelosti)
Okrem toho majstra zdravíme uklonením vždy, keď s ním potrebujeme hovoriť, alebo keď nás k sebe zavolá.

Stupne technickej vyspelosti

Každému technickému stupňu zodpovedá príslušná farba opasku, ktorá symbolizuje stupeň vývoja žiaka Taekwon-Do:

 • 10. Kup- symbolizuje čistotu, prázdno, nenaplnenosť.
 • 9. Kup – označuje sa našitím žltého pásika o šírke 5 mm vo vzdialenosti 5 cm od konca bieleho opasku.
 • 8. Kup – symbolizuje farbu zeme, do ktorej sa zasadilo semienko učenia.
 • 7. Kup
 • 6. Kup- zelená farba symbolizuje prvé lístky, prvé známky úspechu v cvičení.
 • 5. Kup
 • 4. Kup- symbolizuje farbu neba, smer, ktorým rastlina rastie.
 • 3. Kup
 • 2. Kup- červená znamená POZOR – žiak už pozná dosť techník, aby mohol byť nebezpečný, avšak môže byť nebezpečný aj sám sebe.
 • 1. Kup
 • 1. až 9. Dan- čierna symbolizuje opak bielej, naplnenosť a schopnosť vedieť bojovať v temnote strachu. Číslo majstrovského stupňa sa označuje žltou rímskou číslicou na konci opasku.
 • 10. Kup – začiatočník
 • 9. až 5. Kup – žiak s nižším technickým stupňom
 • 4. až 1. Kup – žiak s vyšším žiackym technickým stupňom – môže viesť rozcvičku, precvičovať podľa pokynov trénera.

Oslovenia

Cvičencovi s vyšším technickým stupňom sa všeobecne hovorí SONBE.

 • 1. až 3. Dan – BOO SABOM – inštruktor-asistent – môže samostatne viesť tréning
 • 4. až 6. Dan – SABOM – medzinárodný inštruktor – môže viesť tréning na celom svete, môže udeľovať technické stupne.
 • 7. a 8. Dan -SAHYUN – Majster Taekwon-Do
 • 9. Dan – SASEONG – Veľmajster Taekwon-Do

Počítanie po kórejsky

1. spôsob sa používa na odrátavanie cvikov pri tréningu:

 • 1 = Hana
 • 2 = Dool[dul]
 • 3 = Set
 • 4 = Net
 • 5 = Dasot
 • 6 = Yosot
 • 7 = Ilgob
 • 8 = Yodul
 • 9 = Ahop
 • 10=Yol

2. spôsob sa používa pri názvoch techník:

 • 1 = Il
 • 2 = I
 • 3 = Sam
 • 4 = Sa
 • 5 = O
 • 6 = Yuk
 • 7 = Chil [čil]
 • 8 = Pal
 • 9 = Gu
 • 10 = Sip

Príklady použitia

 • 3-(2-,1-)-krokový sparring = sambo-(ibo-,ilbo-)-matsogi
 • bočný kop s 2-krokmi = ibo omgyo didimyo yopcha jirugi
 • 11 = sip il
 • 13 = sip sam
 • 21 = i sip il
 • 34 = sam sip sa

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥