Potrebujete rozbor vody z vašej studne?

Rozbor vody zo studne:
Rozbor vody vykonáva Štátny a veterinárny potravinový ústav na základe požiadaviek zákazníka a v zmysle Nariadenia vlády SR č. 354/2006. Najčastejšie sa používa rozbor pitnej vody pri kolaudácií objektu, v ktorom sa studňa nachádza alebo tiež pre potreby individuálneho poznania čerpanej vody.
Kvalita vody
Pre zachovanie kvality vody, ktorá je čerpaná zo studne, musí byť dodržaných niekoľko zásad. Je veľmi dôležité, aby sa studňa nenachádzala v blízkosti žumpy septiku či iných odpadových zdrojov, ktoré možu presakovaním podzemnú vodu znečistiť. Jedným z faktorov znečistenia je aj odpad z priemyselnej výroby alebo poľnohospodárskej činnosti. Kvalitu vody ovplyvňuje tiež hornina, v ktorej sa samotný vrt nachádza, pretože vode dodáva prírodné zložky ako sú železo, zinok a pod. V prípadoch, kedy zákazník požaduje vybudovať studňu na nevhodnom mieste, je potrebné vrt realizovať čo najhlbšie, 40-70 metrov pod povchom. Správne umiestnenie studní je však dané normou STN 75 5115 a mala by sa dodržiavať. Pitná voda sa v oblasti, ktorej okolie nie je znehodnotené človekom, môže za určitého predpokladu nachádzať už v hĺbke 20-30 metrov. V iných prípadoch sa používa len ako technická voda a za krištáľovo čistou vodou treba vŕtať studňu hlbšie až do 50-70 metrov. Existujú však aj individuálne prípady, napr. kopec, kedy je nutné vŕtať do hĺbky 80-100 metrov.
Druhy rozborov pitnej vody
Chemický rozbor – pH, amónne ionty, chloridy, sírany, dusičnany
Chemicko-fyzikálny rozbor – pH, farba, pach, zákal, vodivosť, tvrdosť, horčík, vápni, draslík, sodík, mangan, železo, chloridy, sírany, fluoridy, dusičnany, hydrogen-uhličitan, celková mineralizácia
Bakteriálny rozbor – koliformné baktérie, escherichia coli, enterokoky
Chemicko-bakteriálny rozbor – pH, dusičnany, chloridy, sírany, amónne ionty, escherichia coli, koliformné baktérie a enterokoky.
Príklady úpravy vody:
Železo a mangan
Na zmenšenie vyššieho množstva soli železa a mangánu vo vode sa používa montáž filtrov s oxidačným pieskom, ktorých hlavná zložka je manganistan draselný. Znakom neprirodzeného zvýšenia je hrdzavý kal vody s plávajúcimi sedimentami. Dôsledkom presiahnutých hodnôt železa a mangánu sú usadeniny, ktoré sa vytvárajú vo vodovodnom systéme a tiež aj zápach vody.
Tvrdosť vody
Tvrdosť vody sa určuje podľa obsahu rozpustných minerálov vo vode ako je oxid vápenatý a oxid horečnatý. Dočasne tvrdá voda obsahuje rozpustený hydrogenuhličitan vápenatý, ktorý je najčastejšou príčinou vzniku vodného kameňa. Trvalo tvrdá voda obsahuje zložky ako sú chloridy, dusičnany, sulfidy a kremičitany.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥