RegioJet: Česká vláda otvára dotované linky pre súkromných dopravcov.

Česká vláda na svojom pondelkovom zasadnutí 15. 9. schválila postup liberalizácie trhu dopravných služieb vo verejnom záujme v osobnej železničnej doprave, ktorý predstavil minister dopravy Antonín Prachař. Predložený postup obsahuje plán súťaží na prvý balík dotovaných liniek, o ktoré sa budú môcť, okrem českého štátneho dopravcu, uchádzať aj súkromné dopravné spoločnosti.
„Som rád, že konečne prevážil ekonomický pragmatizmus nad snahou konzervovať štátneho prepravcu. Uplynulé roky ukázali, že konkurenčný boj v nedotovanej osobnej železničnej doprave rozhýbal český trh, z čoho profitovala najmä cestujúca verejnosť. Očakávam, že konkurencia v dotovanej doprave prinesie štátu finančnú úsporu na dotáciách a cestujúcim vyššiu kvalitu cestovania,“ komentoval krok vlády Radim Jančura, majiteľ súkromného železničného dopravcu RegioJet.
Zvýšenie komfortu cestovania je prioritou českého Ministerstva dopravy. Časový plán liberalizácie je nastavený tak, aby bolo možné využiť finančné prostriedky Operačného programu doprava 2014 – 2020 na nákup moderných vlakov. Zakúpené vlaky budú k dispozícii dopravcom, ktorí uspejú v súťaži.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥