Vodičský preukaz skupiny C a C+E a podskupiny C1 a C1+E

Vodičský preukaz skupiny C je oprávnením viesť motorové vozidlá skupiny C. Zahŕňa aj oprávnenie viesť motorové vozidlá skupiny B, T, AM a podskupiny B1 a C1. Toto oprávnenie je však možné udeliť len tomu žiadateľovi, ktorý už je držiteľom vodičského preukazu skupiny B.

Vodičský preukaz skupiny C+E oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny C+E, motorové vozidlá skupiny C, B, T, B+E, AM a podskupiny B1, C1 a C1+E. V prípade, že je jeho držiteľ zároveň držiteľom vodičského oprávnenia skupiny D, oprávňuje okrem predchádzajúcich viesť aj motorové vozidlá skupiny D+E. V prípade, že je jeho držiteľ tiež držiteľom vodičského oprávnenia podskupiny D1, oprávňuje viesť okrem predchádzajúcich aj motorové vozidlá podskupiny D1+E. Vodičské oprávnenie skupiny C+E je možné udeliť len tomu žiadateľovi, ktorý už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny C.

Vodičský preukaz podskupiny C1 oprávňuje viesť motorové vozidlá podskupiny C1, okrem toho tiež motorové vozidlá skupiny B, T, AM a podskupiny B1. Je možné ho udeliť len tomu žiadateľovi, ktorý už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B.

Vodičský preukaz podskupiny C1+E oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny C1+E, ďalej tiež motorové vozidlá skupiny B, T, B+E, AM a podskupiny B1 a C1, ako aj motorové vozidlá podskupiny D1+E, a to za predpokladu, že je jeho držiteľ zároveň držiteľom vodičského oprávnenia podskupiny D1. Vodičský preukaz skupiny C1+E je možné udeliť len tomu žiadateľovi, ktorý už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny C1.

Skupina C

Do skupiny motorových vozidiel C patria:

  • motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny D a T a podskupiny D1, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3500 kg; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

Skupina C+E

Do skupiny motorových vozidiel C+E patria:

  • jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny C a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg.

Skupina C1

Podskupina motorových vozidiel C1 zahŕňa:

  • motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny D a T a podskupiny D1, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť je 3¤500 kg až 7500 kg; k motorovému vozidlu tejto podskupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

Skupina C1+E

Do podskupiny motorových vozidiel C1+E patria:

  • jazdné súpravy zložené z motorového vozidla podskupiny C1 a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg. Najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy však nesmie presahovať 12 000 kg a najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla nesmie presahovať prevádzkovú hmotnosť ťažného vozidla.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥