Vodičský preukaz – poplatky

Vykonanie skúšky na získanie vodičského oprávnenia

 1. skupiny AM, A1, A2, A – 16,5 eur
 2. skupiny B1, B, BE, T – 33 eur
 3. skupiny C1, C1E, D1, D1E – 49,5 eur
 4. skupiny C, CE, D, DE – 66 eur

Vykonanie osobitnej skúšky na udelenie

 1. vodičského oprávnenia skupiny A2 a A – 16,5 eur
 2. vodičského oprávnenia skupiny B na vedenie jazdnej súpravy,
  ktorej najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg
  a nepresahuje 4 250 kg B – 33 eur

Správne poplatky

Poplatky súvisiace s vodičským preukazom, ktoré sa platia za úkony a konania orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí a podobne.

 • výpis z evidenčnej karty vodiča (za každú stranu) – 2 €,
 • vydanie VP a MVP (30 dní) – 6,50 €,
 • vydanie VP, zmena trvalého pobytu, zmena priezviska (do 30 dní) – 6,50 €,
 • vydanie VP po skončení skúšobnej doby (do 30 dní) – 6,50 €,
 • rozšírenie VP (do 30 dní) – 6,50 €,
 • každé vydanie MVP a každé ďalšie z dôvodu rozšírenia VO uvedeného vo VP
  a skončení jeho platnosti (do 30 dní) – 6,50 €,
 • vydanie VP a MVP ako náhrady za odcudzený preukaz – 6,50 €,
 • vydanie VP a MVP ako náhrady za stratený, zničený alebo poškodený preukaz – 6,50 €.

Pri vydávaní vodičského preukazu sa platí poplatok do výšky štvornásobku príslušnej sadzby, t.j. 26 € ak sa vodičský preukaz vydáva urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka.

Zdroj: www.slovensko.sk / Dátum poslednej zmeny: 1. 6. 2022

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥