Majetok podniku a odpisy

Majetok podniku a odpisy Súhrn vecí, peňažných prostriedkov, pohľadávok a iných majetkových hodnôt, ktoré patria podnikateľovi a slúžia mu na podnikanie. Majetok podniku podľa IAS: …