Pravidlá pre cvičencov Taekwon-Do

Pravidlá pre cvičencov Taekwon-Do

Každý cvičenec…

Musí:

 • rešpektovať svojich učiteľov a ostatných cvičencov
 • rešpektovať držiteľa vyšších technických stupňov a poslúchať ich príkazy
 • zdraviť všetkých von i v nútri telocvične (dojang)
 • mať úctu ku všetkým ľuďom
 • mať v úcte svojich rodičov a ostatných členov rodiny

Nesmie:

 • svojim umením ublížiť ostatným občanom
 • predvádzať svoje umenie na akomkoľvek mieste, ktoré k tomu nie je určené
 • použít svoje umenie, prípadne bojovať, okrem miest k tomutu účelu vyhradených (na ulici, diskotéke, zábave, atd. …), pokiaľ nie je priamo ohrozené jeho zdravie alebo život, alebo zdravie či život jeho najbližších, alebo osôb, ktoré pomoc nevyhnutne potrebujú. Použitá obrana alebo zpôsob boja musí byť adekvátny danému útoku.
 • hovoriť nahlas vnútri dojang počas priebehu tréningu
 • nosiť na tréning predmety, ktoré by mohli ohroziť zdravie ostatných cvičencov, alebo obmedziť vlastnú pohyblivosť (dlhé nechty, hodinky, náramky, retiazky, náušnice, a pod.)
 • preceňovať svoje sily počas tréningu či mimo neho

Je povinný:

 • nosiť na tréning čistý cvičebný úbor – dobok
 • nosiť na každý tréning opasok vo farbe odpovedajúcej dosiahnutému technickému stupňu
 • nosiť na tréning svoj preukaz cvičenca, prípadne licenciu, a na požiadanie učiteľa mu ju predložiť
 • pravidelne platiť príspevky, bez toho, aby mu to muselo byť pripomínané

Má právo:

 • trénovať a využívať pomôcky určené k tréningu pod vedením svojich učiteľov a trénerov
 • požiadať svojich učiteľov a trénerov o radu či pomoc
 • po zložení príslušnej skúšky získať odpovedajúci technický stupeň

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥