Podlahy v novostavbe a liate podlahy

Vo výstavbe rodinných domov alebo bytových domov sa stretávame s problematikou realizácie podláh. Dnes sa najčastejšie používajú liate podlahy. Jedná sa o anhydritové potery a v menšej miere aj cementové potery. Rozdiel je v použitom materiály. Kým v prípade anhydritových poterov je využívaný materiál na báze síranu vápenatého, v prípade cementových poterov je ako už z názvu vyplýva základom cement. Každý z nich je vhodný na iné použitie a má svoje výhody a nevýhody.
O vhodnosti použitia by mal vždy rozhodovať projektant na základe konkrétneho projektu. Vo všeobecnosti ale platí že dnes sa viac používajú práve anhydritové potery. To platí v prípade rodinných domov, bytových domov alebo bežných kancelárskych a obchodných priestorov. Kde nie je vhodné použiť anhydrit je vlhké prostredie. V takomto prostredí výrazne klesá pevnosť poteru. Práve v takýchto podmienkach potom radšej volíme cementové potery. Základné ceny liatych podláh sa pohybujú od približne 13 Euro za meter štvorcový. Táto cena zahŕňa samotný materiál ako aj realizáciu poteru.
Okrem samotnej realizácie podlahy je často realizované v jednom kroku aj podlahové kúrenie. Pri novostavbách rodinných domov sa jedná o veľmi obľúbené a používané riešenie. Rozvody teplej vody sa najskôr položia do jednotlivých miestností a následne sa realizuje anhydritový alebo cementový poter, teda liata podlaha. Toto sa nazýva tiež teplovodné podlahové vykurovanie. V prípade kompletnej dodávky teplovodné kúrenia a liatej podlahy počítajte s cenou od 35 Euro za meter štvorcový plochy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥