Frézovanie komínov je dôležité!

Starostlivosť o komíny je veľmi dôležitá. Mnoho ľudí si však dostatočne neuvedomuje, že komín sa zanáša, čo môže spôsobiť nemalé problémy. Zanášaním sa totiž zmenšuje prieduch komína, a to spôsobuje horší ťah komína. Malý priemer komína môže taktiež spôsobiť aj požiar. Frézovanie komínov slúži práve na zväčšenie priemeru komína.

Vyfrézujte si starý komín

Staré komíny často nespĺňajú svoj účel tak, ako by mali. Dlhé roky používania spôsobia, že komín je plný nečistôt, čo znemožňuje vykurovanie. Hlavne v prípade, keď na vykurovanie používate drevo alebo iné tuhé palivo, je potrebné dbať na čistotu komína. Práve tuhé palivá zanechávajú oveľa viac nečistôt ako napríklad plyn, preto sa aj komín rýchlejšie zanesie. Ak je komín zanesený, môže dôjsť aj k požiaru. Preto je dôležité sa o komín starať.

Kvalitné frézovanie komínov vám umožní:

  • zväčšiť priemer komínového prieduchu

  • zlepšiť ťah komínu

  • odstrániť decht na stenách komína

  • odstrániť moknutie a zápach stien komína

Rýchle frézovanie komínov prebieha pomocou hydraulicky poháňaného zariadenia, ktorý vyfrézuje vnútorný priemer komínu do kruhového prierezu. Vďaka frézovaniu nebudete musieť svoj starý komín zbúrať a nechať si za veľké peniaze postaviť nový. Vďaka frézovaniu dostatočne zväčšíte prieduch komína, aby ste mohli kvalitne vykurovať domácnosť a taktiež sa zbavíte nečistôt z komína, ktoré taktiež znemožňujú vykurovanie.

Kedy je potrebné frézovanie

Staré komíny sú síce rizikovejšie, no pozor si treba dávať pri všetkých komínoch. Každý komín je potrebné pravidelne kontrolovať a vyčistiť. Frézovanie komínov je potrebné:

  • ak prechádza decht do obytných časti
  • ak je potrebné zväčšiť priemer komínu (ak má nízku účinnosť)
  • ak si to vyžaduje pripojený spotrebič (ak pripájate spotrebič s vyšším výkonom ako umožňuje komín)

Frézovanie je spôsob, ako efektívne využijete svoj starý komín a nemusíte búrať starý komín a stavať nový, aby ste zlepšili účinnosť komína.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥